Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

VAKIF DUASI"Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...

"Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...

Hicri 950 - Miladi 1543