Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

VAKIF AMAÇLARI • İhtiyaçlı bölgelerde; Cami, mescit ,dini ve ilmi okullar, hafız yetiştirme okulları açmak. Bu hizmetleri ilgili bakanlıkların denetiminde yürütmek. 
 •  Fakir öğrencilere yardımda bulunmak. Mutfak kurmak suretiyle barındırmak.
 • Fakir ve kimsesiz başarılı öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Fakir ve kimsesiz başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek.
 • Ramazan aylarında; fakir ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği vermek. Ayrıca gıda yardımlarında bulunmak.
 • Kimsesiz yaşlılar ve fakir sakatların bakımı için huzur evleri kurmak ve ilgili bakanlığın denetimi altında huzur evlerinin çalıştırılmasını sağlamak.
 • Felaketzedelere yardım etmek.
 • Vatanımızın selameti için, faydalı kuruluşlara bütçe imkanları ölçüsünde yardımda bulunmak.
 •  Vakfa ait dini tesislerin ihtiyaç duyacağı giderler ile diğer dini tesislerin Müftülük tarafından karşılanamayan ihtiyaçlarına, bütçe imkanları dahilinde yardım etmek Hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gayrimenkuller almak ve satmak.
 •  Menkul ve Gayrimenkul bağışlar almak.
 •