Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

TARİHÇEBolu Hayır İşlerini Yaşatma ve Her Türlü Hayırlar Yapma  Vakfı ( Kısa adı BOLU HAYIR İŞLERİ YAPMA VAKFI) ;

       Bolu Hayır İşleri Derneği'nin, 26.07.1978  tarih  ve 185 sayılı,

       Bolu Aslahattin Camii Derneği'nin, 26.07.1978 tarih ve 133 sayılı,

   Bolu Müftülük Binası Yaptırma Derneği'nin, 26.07.1978 tarih ve 43 sayılı  kararları doğrultusunda üç derneğin, Ahmet ÇATLADIOОLU'na  verdiği yetkiye istinaden tüm menkul ve gayrimenkulleri ile birlikte Vakıf altında birleştirilerek, oluşan Vakıf Senedi 29 Ağustos 1978 Salı günü Bolu İkinci  Noterliği'nce tasdik edilmiştir.

      Noterlikçe tasdik edilen Vakıf Senedi, T.C. Bolu Asliye (1) Hukuk Mahkemesi'nin; 1978/195 Esas No, 1978148 Karar No ile  8 Eylül 1978 tarihinde tescil edilmesiyle, T.C.Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 1978 tarih ve 16489 tarihli sayısında yayınlanmasıyla  Bolu Hayır İşleri Yapma Vakfı  fiilen faaliyete geçmiştir.