Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

ATATÜRK DİYOR Kİ        Bilinmelidir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer’iyye Vekaletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunması ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni ederim.