Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

VAKFIN GAYRİMENKULLERİKuruluşu aşamasında dernekler tarafından devredilen, Bağışlanan ve  Vakfımızca yapılan toplam 8 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır. Rayiç bedelleri toplamı 7.320.000 TL olan Gayrimenkullerimizin dağılımı şöyledir:

1- Hayır İşleri İşhanı:  Tapunun; 57 Ada, 2 Parsel ve 5 pafta numarasında kayıtlıdır. Büyük Cami Mahallesi Ziraat Bankası sokak No. 51 adresinde bulunan binamız, 214 m2 arsa üzerine 5 katlı olarak inşa edilmiş olup, içinde 14 işyeri bulunmaktadır. 2015 Yılı itibariyle rayiç değeri 1.850.000.- TL dır.

2- Hayır İşleri Vakıf Sitesi: Tapunun; 248 Ada,56 Parsel ve 9 Pafta numarasında kayıtlıdır. Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 201 nolu adreste bulunan 5 katlı binamız, 545 m2 arsa üzerine inşa edilmiştir. İçinde 5 adet işyeri ve 6 adet mesken bulunmak-tadır. Vakfımızın bürosu da bu binada hizmet vermektedir. 2015 Yılı itibariyle rayiç değeri 2.050.000.- TL dır.

3-Sümer Mahallesi Külliyesi: Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 199 No da ki bu külliye iki ayrı oluşumdan meydana gelmektedir.

 Birinci bölüm; Tapunun, 2093 Parsel ve 19 pafta numarasında kayıtlı SÜMER CAMİİ olup 449 m2 arsa üzerine inşa edilmiştir.

Diğer bölüm; Tapunun 1873 parsel ve 17 pafta numarasında kayıtlı olup, 962 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 3 katlı bir binadır. Halen yurt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 5 adet işyeri mevcuttur.

Külliyenin 2015 yılı rayiç değeri 1.940.000.- TL dır.

4-Yeşil Camii: Tapunun; 285 Ada, 10 Parsel ve 15 Pafta numarasında kayıtlı 648 m2 arsa ile 285 Ada, 11 Parsel ve 15 pafta numarasında kayıtlı  659 m2 arsa üzerine kurulu iki katlı camii, Karamanlı Mahallesinde bulunmaktadır. 2015 Yılı rayiç değeri 760.000-TL dır.

5-Tepecik Camii: Tapunun, 933 Ada no ve 23 Parsel numarasında kayıtlı Tepecik Camii 511 m2 arsa üzerine kurulmuştur. Tepecik Mahallesi'nde bulunan camini 2015 yılı rayiç değeri 215.000.- TL dır.

6-Bünüş Köyü Camii: Tapunun, 631 parsel no ve 2 pafta numarasında kayıtlı camii,  Bünüş Köyü'nde olup, 224 m2 arsa üzerine inşa edilmiştir. Bir katlı olup 2015 yılı rayiç değeri 55.000.- TL dır.
7-Aslahattin Camii: Tapunun; 173 Ada, 9 Pafta, 10 ve 11 parsel numaralı arsalar üzerine inşa edilen Aslahattin Camisin de, 80 ve 90 m2 lik hisselerimiz bulunmaktadır. Akpınar Mahallesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan iki katlı camii de bulunan hisselerimizin  2015 Yılı rayiç değeri 270.000.- TL dır.
8- Kuran Kursu Binası: Tapunun Ada 173, 9 Pafta, 1 ve 12 Parsel numarasında kayıtlı 85 ve 64 m2 lik arsalar üzerine yapılan ve Aslahattin Camii nin Güney bitişiğinde bulunan Kuran Kursu binası iki katlı olup, 2015 Yılı rayiç değeri 180.000.- TL dır.