Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

VAKFIN FAALİYETLERİBolu  Hayır İşleri Yapma Vakfı, Vakıf Tüzüğü ve Bütçe imkanları çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Muhtelif dini kuruluşların, yardıma muhtaç öğrenci-lerin ve yardıma muhtaç kişilerin  çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

        Ayrıca, kuruluş aşamasında üç Dernekten intikal eden Gayrimenkulleri haricinde; Karamanlı Mahallesindeki Yeşil Camii, Tepecik Mahallesindeki Camii ile Bünüş Köy Camii Gayrimenkulleri Vakfımıza kazandırılmıştır.

      Vakfımızın mutat hale getirdiği faaliyetler şöyledir:

 

 

--- Ramazan Yardımları; Vakfımız her yıl Ramazan Ayı başlamadan önce, Yönetim Kurulu üyelerince belirlenen kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmaktadır.

Yardımlar Vakıf Amblemli koliler halinde hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bizzat ihtiyaç sahiplerine imza karşılığı teslim edilmektedir. Yapılan gıda yardımının  içeriği ve miktarı Yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

 

---İftar Yemekleri;  Ramazan aylarında yardıma muhtaç ailelere verilen gıda yardımları haricinde,  ihtiyaç sahipleri ile  toplu yemeklerde bir araya gelinmektedir. İzzet Baysal Huzurevinde kalanlara verilen iftar yemeği bunun örneklerindendir.

--- Öğrenci Bursları;  Vakfımızca dört yıllık üniversite de okuyan ve başarılı olan öğrencilerimize verdiği bursla eğitimlerine katkı sağlamaktadır.

Burs için müracaat eden öğrenciler, Burs Yönetmeliği doğrultusunda komisyon üyelerimizce değerlendirilerek burs almağa hak kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Öğrencilerin sene sonundaki başarıları değerlendirilmekte, başarılı olanların bursları okullarından mezun oluncaya kadar devam etmektedir. Başarısız olanların bursları ise kesilmektedir.

        Burs miktar ve tutarları seneler itibariyle Yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

--- Öğrencilere giyecek yardımı;  Vakfımız,  Okullarınca belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımlarında bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi öğrencilere  Bot ve Mont alarak kendilerine verilmektedir. Yardım verilecek Öğrenci sayıları Yönetim Kurulumuzca belirlenmektedir. Yardım alacak öğrencileri de ilgili olduğu okul yetkililerince belirlenmektedir.

Dini Tesislere Yapılan Yardımlar; Ağırlıklı olarak Vakfımız bünyesindeki Camii ve kuran kurslarının fiziki ve mali ihtiyaçlarının giderilmesine katkı verilmektedir. Zor durumda olan diğer dini tesislere de bütçe imkanlarına  göre  yardımlarda bulunulmaktadır.