Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

ÖОRENCİ BURSLARIBOLU HAYIR İŞLERİ YAPMA VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

1- Bu burs yönetmeliği, Bolu Hayır İşleri Yapma Vakfı tarafından verilecek burstan faydalanmak isteyen bursiyerleri kapsar.

 

2- Burs vermenin amacı; 4 yıl ve üstü Yüksek Öğrenim gören, yardıma muhtaç, çalışkan, ahlaken mazbut, iyi insan ve iyi vatandaşların yetiştirilmesine ve Ülke kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla Bolulu başarılı öğrencileri desteklemektir.

 

3- İki yıllık meslek yüksek okulu ve ikinci öğretim öğrencileri ile Yüksek Lisans, doktora ve yurt dışı eğitimleri için burs verilmez.

 

4- Burs alabilmek için; Bolu Merkez, İlçeleri ve köyleri nüfusuna kayıtlı olmak. En az on yıl Bolu da ikamet ediyor olmak ve bunu belgelemek zorunludur.

 

5- Aynı aileden birden fazla kişiye burs verilmez.

 

6- Bir dönemde 2 den fazla dersten başarısız olan bursiyerlerin bursları kesilir.

 

7- Vakfımızdan başka bir kişi ve kuruluştan (Devlet bursları hariç) burs aldığı tespit edilen bursiyerlerin bursları iptal edilir.

 

8- Burs için başvurular, 20 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında yapılır. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucu, burs kazanan ve kazanamayan-ların listesi değerlendirme formu ile ilan edilir.

 

9- Burs başvuruları, Bolu Hayır İşleri Yapma Vakfı Burs Komisyonuna, Burs İstek Formu ile yapılır. Yüksek öğrenim burs başvuruları değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Başvuru formunda istenilen belgeler eksik olduğu takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

 

10-Burs almaya hak kazananlar, iki hafta içinde Vakıflar Bankası Bolu Şubesinde hasap açtırarak, hasap numarasını Vakfa bildirmek zorundadır.

 

11- Burs ücretleri her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burslar 8 ay süresince Vakıflar Bankasındaki bursiyer hesap numaralarına yatırılarak ödenir.

 

12- Bursiyerler, yarı yıl ve öğretim yılı sonunda transkript veya başarı belgeleri ile durumlarını belgelendirmek zorundadır. Süresi içerisinde durumlarını belgelendirmeyenlerin bursları kesilir.