Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

Neden Huzur Evi? Bolu Hayır İşleri Yapma Vakfı olarak, Bolu'da ilk özel huzur evini açmak ve çalıştırmak istiyoruz. Türkiye'de aile yaşantısı ve yapısının değişmesi ile yaşlı nüfusun hızla artması nedeniyle huzur evine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Aşağıdaki huzur evi sayıları ile yaşlı nüfus sayısı ve bu sayının toplam nüfusa oranları dikkate alındığında, düşüncemizin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır.

Huzur Evi: Sağlıklı yaşlıları huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal, fiziksel ve moral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve 24 saat yatılı hizmet veren sosyal hizmet kuruluşudur.

-         Türkiye de ki Huzur Evi Sayıları:

                                     2010 YILI                        2015 YILI

Bakanlık + Belediye        133 Ad.                       154 Ad.

Dernek + Vakıf                 32 Ad.                          33 Ad.

Özel Sektör                     121 Ad.                        163 Ad.

             Toplam:              286 Adet                     350 Adet

 

 Türkiye ve Bolu da ki 60 Yaş ve üzeri Nüfusun toplam nüfusa oranları:

                                2010 YILI                            2013 YILI

 Türkiye          7.819.690   % 10.6         8.650.000      % 11.3

       Bolu                    44.887   %16.5              47.000      % 16.7

       Bolu Merkez       19.259  % 11.9               21.000       %12.2

 

(Türkiye de 60 ve üstü yaşlı sayısının toplam nüfusa oranı, son 50 Yıl içinde  % 3 den,  %12 ye gelmiştir.)