Bolu

Hayır İşleri Yapma Vakfı

42.Genel Kurulumuzu Yaptık  7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14:00'da vakfımızın 41. genel kurulunu yaptık.  Vakfımızın hizmet binasında yapılan toplantımız, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Vakıf Başkanı Kamil Yelki'nin üyelerimize hoşgeldiniz diyerek başladığı açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
İbrahim KAYGUSUZ'un Divan Başkanlığında her gündem maddesi ayrı ayrı görüşüldü. Gündem maddelerinin her birinde, Yönetim Kurulu Başkanı önerilerini ve gelişmeleri aktardı. Görüşülen maddelerin tümü oy birliği ile kabül edildi.
 Sümer Mahallesinde bulunan Yurt Binası ve Cami'nin yıkılarak yerine  yapılması   düşünülen, iş merkezi ve cami projeleri hakkında müellif Mimar İbrahim  Özsoy bilgiler verdi.
Yönetim Kurulu nun önerisi Genel Kurulca uygun görüldü.
Ekrem Kesmen, Yapılacak inşaatla ilgili Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler talebini okudu.  Yönetim Kurulunca talebedilen yetkilerin verilmesi kabül edildi